Vita-Pensionado
Lekker met pensioen
Welkom

Welkom op de site van Vita-Pensionado

Vita Pensionado is een voorlichtingsburo gespecialiseerd in het vertalen van lastige en saaie financiële informatie in heldere en duidelijke taal. Op basis van onze kennis en expertise opgebouwd in ruim 15 jaar, zijn wij in staat u heel duidelijk uit te leggen hoe uw toekomstige inkomen er uitziet. In dit plaatje verwerken en verduidelijken wij uw complexe pensioenregeling, uw AOW, uw lijfrentepolis, uw hypotheek etcetera. Wij zijn in staat om deze complexe materie voor u duidelijk te krijgen zodat u het begrijpt en inzicht in uw financiële toekomst heeft. 
 

Wij laten u de dwarsverbanden tussen deze zaken zien en stemmen deze op elkaar af. Wij geven u het antwoord op de vraag: hoe heb ik het voor mijn nabestaanden geregeld, wanneer kan ik stoppen met werken, hoe hoog is mijn pensioeninkomen en is dit voldoende om van te leven.
 

Naast het helder in kaart brengen van uw toekomstige inkomen, zullen wij ook uw huidige en toekomstige lasten hierin verwerken. U krijgt hiermee u een compleet en duidelijk beeld van uw besteedbare inkomen, want daar draait het natuurlijk om. Wij vatten het voor u samen in een overzichtelijk en leesbaar rapport: het  Financieel Toekomstrapport.
 

Vita-Pensionado houdt zich puur bezig met het inzichtelijk maken van  deze zaken. Adviseren in product X bij instantie Y doen wij niet en ook bemiddelen wij hier niet in. Wij hebben dus geen enkele binding met een bank, pensioenfonds of verzekeraar. Dit geeft ons de mogelijkheid om zelfstandig en onafhankelijk te zijn. 

Vita-Pensionado heeft een aparte site waarop een berekening kan worden gemaakt van het te verwachten netto besteedbare inkomen. Kijk op: www.mijnpensioenbehoefte.nl
(Op dit moment wordt deze website op de achtergrond bijgewerkt).


Wie heeft er baat bij?

Wie niet? Nederland is niet meer die verzorgingsstaat zoals we die kennen en waar we mee opgegroeid zijn. De AOW en de pensioenregeling verliezen hun status van zekerheid en verworven recht. Door de vergrijzing zijn er meer mensen die met pensioen gaan en uit de AOW en pensioenpot moeten eten. Daar tegenover staan steeds minder werkende mensen die een bijdrage in die pot doen. In de huidige welvaart blijven mensen langer leven en zullen dus langer uit die pot blijven eten. Conclusie: het is logisch dat die pot snel leeg raakt.

Met name degenen die nu ook zelfstandig beslissingen nemen in hun financiële huishouding: ‘Koop ik wel of niet een nieuwe auto’, ‘ga ik wel of niet op vakantie’, willen ook dan deze beslissingen zelfstandig kunnen nemen. Dit zonder dat de overheid of hun pensioenfonds dat indirect voor hen bepaalt. Meten is weten. Neem daarom uw verantwoordelijkheid en laat u goed en duidelijk voorlichten hoe uw financiële toekomst er uitziet zodat u kunt anticiperen en niet voor onaangename verrassingen komt te staan. Zorg goed voor uzelf en de kring om u heen en kijk of u op ‘de goede weg’ bent.

Voor deze voorlichting en uw Financiële Toekomstrapport vragen wij een éénmalig vaste vergoeding. Met uw Financiële Toekomstrapport zult u in staat zijn te beoordelen waar u staat en of er aanvullende financiële maatregelen nodig zijn. Deze kunt u bij elke willekeurige partij treffen. U kunt dan denken aan uw eigen financiële dienstverlener, bank of verzekeraar.