Vita-Pensionado
Lekker met pensioen
Wat is pensioen

Pensioen is de verzamelnaam voor het inkomen waarvan je moet rondkomen nadat je met je werk bent gestopt. In Nederland is ons pensioen gebaseerd op 3 pijlers, dat wil zeggen dat er 3 stromen zijn waaruit je inkomen kunt verwachten.

De 3 pijlers: 

AOW
Als eerste pijler is er de AOW. De afkorting staat voor Algemene Ouderdomswet. Deze wet stamt uit 1957 en heeft als doel elke ingezetene van Nederland vanaf 65 jaar te voorzien van een basisinkomen.


Ingezetenen zijn mensen die tussen hun 15e en 67e jaar in Nederland hebben gewoond. Voor elk jaar dat ze in Nederland hebben gewoond hebben ze recht op 2% van de AOW uitkering. Het maximum is 50 jaar en is dus 50 jaar X 2% = 100% en is derhalve recht op een volledige AOW uitkering
. Op dit moment bedraagt de AOW uitkering zo’n € 9.716 bruto per jaar.


Of je recht hebt op een volledige uitkering, hangt af van hoe lang je ingezetene van Nederland bent geweest. Ook kan je recht op een AOW toeslag (een aanvulling op je AOW uitkering) hebben.


NB.
Vanaf 1 januari 2013 is de AOW-leeftijd verhoogd met 1 maand. Deze verhoging met 1 maand zal elk jaar plaatsvinden zodat de AOW-leeftijd in 2019 66 jaar is en in 2023 67 jaar.

Ook vervalt vanaf 1 januari 2015 de partnertoeslag AOW wanneer u op of na 1 januari 1950 bent geboren. Daarnaast wordt deze toeslag voor hogere inkomens afgebouwd. Ontvangt u al AOW en een toeslag vóór 1 januari 2015, dan is het afhankelijk van de hoogte van het gezamenlijke inkomen of de partnertoeslag wordt verlaagd of komt te vervallen.


Pensioenregeling
Naast de AOW hebben de meeste mensen via hun werkgever een pensioen opgebouwd in een pensioenregeling. Er zijn verschillende pensioenregelingen, onder andere op basis van het eindloon en op basis van het middelloon. Het streven in een dergelijke pensioenregeling is om een pensioeninkomen van 70% ten opzichte van je (laatst of gemiddeld) verdiende inkomen op te bouwen. En deze 70% is inclusief je AOW uitkering.


Aanvullend pensioen
Er zijn genoeg redenen te bedenken om naast de AOW en de pensioenopbouw bij je werkgever, een aanvullend pensioen op te bouwen. Vaak is een verwacht pensioengat de hoofdreden om extra pensioen op te bouwen. Dat een pensioengat ook tot een inkomenstekort leidt, is per definitie niet te zeggen. Daarvoor spelen andere factoren ook nog een rol. Het opbouwen van extra pensioen gebeurt vaak via een lijfrenteverzekering die men in privé (dus buiten de werkgever om) afsluit.