Vita-Pensionado
Lekker met pensioen
Nabestaandenpensioen

Nabestaandenpensioen, het woord zegt het eigenlijk al: het pensioen voor je nabestaanden. Oftewel het inkomen voor degenen die achterblijven wanneer je komt te overlijden.

Je hebt het niet voor het zeggen wanneer je komt te overlijden. Kom je vóór je pensioendatum te overlijden of als je al met pensioen bent? Zijn op het moment van overlijden de kinderen nog in huis of niet? Oftewel hoeveel nabestaanden zijn afhankelijk van het pensioeninkomen wat je achterlaat. Is of wordt je hypotheek op het moment van overlijden afgelost of maar voor een gedeelte? Kortom goede vragen om eens kritisch te bekijken hoe het bij een overlijden is geregeld.

Afstemmen
In een pensioenregeling is vaak nabestaandenpensioen geregeld voor de overblijvende partner en voor de achterblijvende kinderen. De hoogte hiervan kan vóór en na de pensioendatum verschillend zijn. In sommige situaties is er recht op een uitkering volgens de Algemene Nabestaanden Wet (ANW). Ook kan er een uitkering komen uit een afgesloten overlijdensverzekering of uit een aanvullende pensioen (lijfrente) verzekering.

Verder dient er goed naar de hypotheek te worden gekeken. Wat wordt er bij overlijden afgelost en wat is dan de restantschuld en de bijbehorende maandelijkse hypotheeklast.

Dit zijn allemaal zaken die goed op elkaar afgestemd dienen te worden. Aan de ene kant uiteraard voor de degenen die je het liefst financieel onbezorgd wilt achter laten, maar aan de andere kant ook voor nu: waarom zou je nu teveel aan premie betalen als na een goede analyse blijkt dat je met de bestaande regelingen het goed hebt geregeld.